Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

Met zorg ondernemen

Door de vergrijzing in West-Vlaanderen, het meest uitgesproken langs de kustlijn, neemt de vraag naar aangepaste zorg sterk toe. Deze tendens biedt heel wat mogelijkheden voor ondernemers uit verschillende sectoren die zich op de zorgsector willen richten.

Om de zorg van morgen betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol te houden, op maat van de zorgvrager, ontwikkelt de zorgsector nieuwe vormen van zorgverlening. Nieuwe technologieën en diensten spelen daarin een belangrijke rol. Bedrijven uit sectoren zoals communicatietechnologie, textiel, voeding en bouw die leveren aan de zorgsector kunnen gericht inspelen op deze maatschappelijke tendens en daarbij nieuwe economische opportuniteiten benutten.

Door innovatief ondernemerschap te combineren met de kennis van gedreven zorginstellingen, ondersteund door de knowhow van kennisinstel­lingen, ontstaat een dynamisch eco-systeem binnen de zorgeconomie. Deze ketensamenwerking is de basis voor toekomstgerichte oplossingen, als antwoord op de veranderende en toenemende zorgvraag.

Product & proces
Onderzoek & testen
Internationalisering

De Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie wil het West-Vlaams bedrijfsleven versterken door de samenwerking met de social profit sector te stimuleren. Vanuit deze co-creatie wordt ingezet op de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.

Hierbij kiest de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie er resoluut voor om nieuwe vormen van samenwerking in de zorgeconomie die de traditionele klant-leverancier relatie ver overstijgt, te ondersteunen. Centraal hierbij staat de koppeling tussen de knowhow en de flexibiliteit van de bedrijven met de evoluerende noden en vragen van de zorgvrager en -verlener. Binnen dergelijk partnerschap beschouwen bedrijven en zorgactoren elkaar als evenwaardige partners. Zo ontstaat een netwerkeconomie die resulteert in een maatschappelijke én economische meerwaarde.

De West-Vlaamse kennisinstellingen versterken deze aanpak: enerzijds organiseren ze unieke op­­leidingen die aansluiten bij de noden van zowel de zorginstellingen als de toeleveranciers van de zorgsector. Anderzijds gebeurt er fundamenteel en toegepast onderzoek binnen uiteenlopende kennisdomeinen naar nieuwe inzichten in zorgverlening.

Ook in andere Europese markten neemt de zorgvraag toe. Deze evolutie betekent voor bedrijven in West-Vlaanderen nieuwe exportmogelijkheden voor nieuw ontwikkelde, gevalideerde technologieën en concepten.

Sinds 2016 wordt West-Vlaanderen door de Europese Commissie beschouwd als Reference Site op het vlak van Active and Healthy Ageing. Deze erkenning is een hefboom voor bedrijven om deel te nemen aan Europese programma’s rond innovatie.

Ondernemerscentrum Brugge

In het centrum van Brugge, heeft de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie zijn uitvalsbasis in het historisch gebouwencomplex van het Ondernemerscentrum Brugge. Het fungeert als knooppunt voor communicatie en kennisuitwisseling tussen bedrijven, zorginstellingen, kennis- en overheidsinstellingen en organisaties uit het middenveld.

Jan van Eyckplein 2
8000 Brugge

Projecten

Publicaties

Analyse bevolkingsmaatstaven 

Blader online in de folders van de Fabrieken voor de Toekomst.

 

Folder Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen Folder Fabriek voor de Toekomst Voeding Folder Fabriek voor de Toekomst Blue Energy Folder Fabrieken voor de Toekomst Machinebouw en Mechatronica Folder Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

Nieuwe Materialen

Voeding

Blue Energy

Machinebouw &
Mechatronica

Zorgeconomie

 

 

Bijlage