Woon- en zorginfrastructuur

In de toekomst zullen er meer senioren langer zelfstandig thuis wonen. Hierdoor behouden ze zelf de regie over hun leven en blijven de zorgkosten beheersbaar. Dit vraagt een andere kijk op de manier waarop woningen worden gebouwd, hun inrichting en toegankelijkheid en naar de mobiliteit van de bewoners toe.

In West-Vlaanderen zijn er meerdere studie- en engineeringbureaus die zich toespitsen op toekomstbestendige zorginfrastructuur. Er zijn ook heel wat bedrijven die materialen en producten ontwikkelen voor de levensbestendige inrichting van gebouwen. Een voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband gericht op open innovatie is PRoF consortium, met een vitrine in Poperinge.
Innovatie in de woonzorg gebeurt ook binnen de diverse onderzoekslijnen en opleidingen van de West-Vlaamse kennisinstellingen: