Roadmaps

De POM West-Vlaanderen heeft roadmaps laten opmaken voor de vier West-Vlaamse Fabrieken voor de Toekomst: nieuwe materialen, voeding, blue energy en mechatronica & machinebouw. De roadmaps werden opgemaakt per cluster als inspiratiebron om het industriële weefsel rond de vier cluster verder te (laten) ontwikkelen, zowel regionaal als internationaal. De roadmaps dienen als basis om stappenplannen met concrete acties en beleidsmaatregelen uit te werken.

Er worden bedrijven gezocht met interesse om rond de thema vermeld in de roadmaps samen te werken. De POM West-Vlaanderen wil hierbij vooral inzetten op de sector-overschrijdende thema’s, dit zijn thema’s die expertises van beide sectoren combineren om zo te innoveren of performanter te worden. Deze thema’s werden op 21 mei tijdens het evenement ‘Samenwerking met andere topsectoren loont’ toegelicht.

Bijlage