Quick Wins 2020

Aan het broeden op een vernieuwend project?
Samen met één of meerdere andere bedrijven?
En op zoek naar bijkomende financiële steun?

Dan zijn de 'Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst' iets voor u!

Met het oog op innovatie, stimuleert POM West-Vlaanderen via Fabrieken voor de Toekomst samenwerking tussen bedrijven. Met deze oproep “Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst” ondersteunen we een aantal kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten. 

Ons aanbod: 500.000 euro om 20 pilootprojecten te realiseren.

Lees hieronder de voorwaarden en dien uw voorstel in!

Belangrijkste voorwaarden:

  • Het project situeert zich binnen één of meerdere van volgende sectoren:

- Nieuwe Materialen
- Voeding
- Blue Energy
- Machinebouw/Mechatronica
- Drones

  • Het resultaat van het project, onder de vorm van een proefopstelling, pilootinstallatie of prototype, is haalbaar op korte termijn (max. 1 jaar).
  • Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen minimum twee onderling onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 kmo en minstens 1 in West-Vlaanderen gevestigd is.
  • Maximaal steunbedrag van 50%.

Timing

Projectaanvragen dienen ingediend te worden bij POM West-Vlaanderen tegen uiterlijk 18 september 2020. 

Contact

Stefaan Verhamme 
Contact: Nieuwe Materialen en Machinebouw & Mechatronica 
E stefaan.verhamme@pomwvl.be
 M 0494 53 54 73

Brian Desplinter
Contact: Voeding
E brian.desplinter@pomwvl.be
M 0472 18 89 17

Sarina Motmans
Contact: Blue Energy 
E sarina.motmans@pomwvl.be 
M 0470 66 27 86

Wouter Baekelant
Contact: Drones
E wouter.baekelant@pomwvl.be
M 0475 29 09 95

Bijlage