Project | SHINE

SHINE = ‘Shared value creation in the Healthcare economy through INtegrated business modEls’.

Congres: 'Towards a future proof healthcare economy' | 29 november 2018 | Concertgebouw Brugge.

Tijdens het slotevenement van het SHINE project op donderdag 29 november werd dieper ingegaan op het belang van een geïntegreerde samenwerking tussen bedrijven en zorgactoren:

 • Waarom zijn nieuwe vormen van samenwerking tussen zorgorganisaties en bedrijven in de toekomst nodig?
 • Wat houdt een geïntegreerd businessmodel met zorgorganisaties en bedrijven precies in?
 • Hoe kunnen dergelijke nieuwe vormen van samenwerking tot stand komen?

Tijdens het congres kwamen verschillende relevante bevindingen aan bod die uit het SHINE-project voortkomen. In het filmpje geven de projectpartners, samen met betrokken zorgorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen hun inzichten om te komen tot een duurzame zorgeconomie van morgen.

SHINE wil binnen de zorgeconomie nieuwe bedrijfsmodellen creëren met publieke instellingen en bedrijven, spin off realiseren bij de zorgactoren en een langdurige samenwerking opzetten tussen verschillende Europese regio’s, gebaseerd op slimme specialisatie strategieën. Zo ontstaan win win situaties voor alle actoren in het ecosysteem zorgeconomie.

SHINE heeft vier ambitieuze doelstellingen:

 1. het uitwerken van een methodologie om te komen tot complexe samenwerkingen tussen de bedrijfswereld en de zorgactoren;
 2. het uitwerken van een methodologie om sneller spin offs te faciliteren bij de zorgactoren; 
 3. het valoriseren van “best practices” in de verschillende betrokken regio’s en het organiseren van zakelijke contacten (B-to-B), samen met het Enterprise Europe Network (EEN);
 4. het creëren van een duurzaam Europees netwerk op basis van slimme specialisatie strategieën in de zorgeconomie.

Acht organisaties uit Schotland, Nederland en Vlaanderen zijn actieve partners in dit project, elk met hun eigen, uiteenlopende achtergrond:

 • POM West-Vlaanderen (Vlaanderen)
 • TNO (Nederland)
 • AZ Groeninge (Vlaanderen)
 • Innovation Quarter (Nederland)
 • OCMW Kortrijk (Vlaanderen)
 • Hogeschool Leiden (Nederland)
 • KULAK (Vlaanderen)
 • NHS Highlands (Schotland)

 Het SHINE project werd eind 2015 goedgekeurd binnen het Europese North Sea Region programma. Op 1 januari 2016 ging het project officieel van start. De POM West-Vlaanderen is lead partner.

 Dominique BogaertProjectcoördinator SHINE
E-mailadres: dominique.bogaert@pomwvl.be
www.northsearegion.eu/shine

De website van SHINE (in het Engels) biedt nog meer informatie over het project.