Project | NPCC

Nutrition Platform for Chronic Care

De partners – bedrijven én zorginstellingen – van het project Nutrition Platform for Chronic Care willen ondervoeding tegengaan bij personen met een chronische zorgnood. Ze willen daarvoor een nieuw, geïntegreerd business model ontwikkelen waarbij op een innoverende manier wordt gekeken naar de waardeketen die voor een aangepast aanbod voor de zorgvrager moet zorgen.

Het project benadert het probleem van ondervoeding op verschillende manieren door maximaal in te spelen op de noden van de cliënt:

  1. het detecteren en opvolgen van ondervoeding bij de cliënt – telecommunicatie en IT
  2. een maaltijd op maat van de cliënt aanbieden – voeding
  3. de maaltijd tot bij de cliënt te brengen – logistiek
  4. de cliënt ondersteunen bij de inname van de maaltijd – assistieve technologie

Het Nutrition Platform for Chronic Care moet leiden tot een nieuw samenwerkingsmodel tussen de zorgsector en de bedrijfswereld, gebaseerd op de noden van de klant.