Spectaculair Circulair: Opleidingen

Opleiding is een belangrijke hefboom om de opgebouwde kennis en expertise over nieuwe materialen en circulair ondernemen te laten doorstromen. Het opleidingsaanbod richt zich zowel naar bedrijven, als naar werknemers en werkzoekenden, alsook naar jongeren. De innovatiehal stelt zich open voor partnerorganisaties om aangepaste opleiding en vorming te organiseren op maat van de verschillende doelgroepen.

Professionele opleidingen:

Voor werknemers en werkzoekenden bevordert permanente vorming zowel de professionele arbeidskansen als de persoonlijke ontwikkeling. De sectorfondsen PlastiQ en Cobot organiseren opleidingen en trajecten met als doel competenties van de toekomstige en huidige werknemers te verstevigen en de instroom van geschoolde medewerkers in de kunststof – en textielsector te verzekeren.

Voor uw bedrijf is het een competitief voordeel om te kunnen rekenen op goed gevormde medewerkers met actuele kennis. Een loopbaanlange focus op bijscholing is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de veranderende kennisnoden. Daarom organiseert POM West-Vlaanderen samen met kennispartners, sectorfederaties en werkgeversorganisaties regelmatig opleidingen en infosessies in het VKC-gebouw om in te spelen op bedrijfsnoden en opportuniteiten in de circulaire economie.

Educatieve workshops:

In het Activity Center Nieuwe Materialen kunnen leerlingen uit de 3e graad van het lager en het middelbaar onderwijs terecht voor educatieve workshops waarbij zij op een vernieuwende manier in contact komen met de aantrekkelijke mogelijkheden binnen de circulaire economie. Deze educatieve workshops verdiepen ook de inzichten bij deze jongeren op het vlak van studiemogelijkheden en werkkansen binnen de cluster nieuwe materialen.

 

Contact