Nieuwe Materialen

1. Innovatie voor internationale markten (ISE-project - januari 2020)

Nieuwe materialen brengen ontegensprekelijk nieuwe mogelijkheden. Niet alleen in productie, maar ook in ontwikkeling (prototyping), verpakking, en zo veel meer.

De klimaatkwestie eist innovatie en de bio-industrie speelt hier hard op in. In deze studie (zie link onderaan de pagina) ontdekt u een aantal van de nieuwe mogelijkheden en gaan we dieper in op de bio-gebaseerde kunststoffen. 

   

 Deze studie werd geschreven met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
  

2. Textiel en kunststoffen in West-Vlaanderen

 In deze studie maken we een verkennende analyse van de omvang van de West‐Vlaamse textiel‐, rubber‐ en kunststoffensector en situeren we deze sectoren binnen Vlaanderen. In december 2018 werden de economische indicatoren van de top-down studie opnieuw geactualiseerd.  

Deze studie is een realisatie van de POM West‐Vlaanderen, afdeling Data, Studie & Advies. Voor wat betreft de bottom‐up benadering in de annex van deze studie konden we rekenen op de samenwerking met Federplast en Centexbel.

Bijlage