Machinebouw & Mechatronica

1. Innovatie voor internationale markten (ISE-project - januari 2020)

Onderzoeksactiviteiten en industriële activiteiten in de ISE-regio laten duidelijk zien dat de fabrieken van de toekomst gebaseerd zullen zijn op slimme technologie en het Internet of Things (IoT). Daardoor wordt mechatronica steeds meer gemeengoed en een belangrijke factor in het overleven van de vierde industriële revolutie, Industry 4.0.  

Deze studie werd geschreven met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

2. Mechatronica in West-Vlaanderen - (december 2018)

Deze studie, geactualiseerd in december 2018, geeft een verkennende analyse van de omvang van de West-Vlaamse mechatronicasector en de situering van deze sector binnen Vlaanderen. 

Deze studie is een realisatie van POM West-Vlaanderen, afdeling Data, Studie & Advies, met dank aan Agoria en Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC) voor wat betreft de afbakening van de sector.

Bijlage