Spectaculair Circulair: Kenniswijzer

Uw bedrijf botst regelmatig op problemen of uitdagingen in het innovatieproces, waarbij u zelf niet over de kennis of de expertise beschikt om tot oplossingen te komen. Om het innovatievermogen en de slagkracht uw bedrijf te versterken, bundelen POM West-Vlaanderen en TUA West de beschikbare expertise en knowhow van de kennispartners in West-Vlaanderen in de kenniswijzer.

De kenniswijzer biedt uw bedrijf de mogelijkheid om op dit online-platform een bedrijfsvraag of een probleemstelling te formuleren over de productontwikkeling of het productieproces binnen uw bedrijf. Elke bedrijfsvraag wordt voorgelegd aan een groep van experten, samengesteld uit de verschillende kennispartners. Naargelang de specifieke expertise, wordt uw bedrijf in contact gebracht met de juiste experten die over de gevraagde kennis beschikken om uw bedrijf verder te helpen. Elke bedrijfsvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Meer info: http://kenniswijzer.beĀ