Project | Health Care Accelerator

In België is er een duidelijke tendens waarneembaar waarbij senioren hun woning verkopen en zich in de herfst van hun leven aan de kust gaan vestigen. Hierdoor is West-Vlaanderen koploper op het vlak van de vergrijzing en zijn er appartementen en woningen nodig die aangepast zijn aan de noden van die senioren.

Een groot deel van het patrimonium aan de kust dateert echter van de jaren ‘70 en ’80 en is niet (meer) aangepast aan de specifieke behoeftes en verwachtingen van een oudere bevolkingsgroep.

De kust vormt dé regio bij uitstek om nieuwe woon-zorgconcepten te ontwikkelen.

Samen met het Trefpunt Zorg van RESOC Noord-West-Vlaanderen, Howest, VIVES, architectenbureau B2Ai, Unizo, Antwerp Management School, Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de kustgemeentes Blankenberge en Koksijde wil de POM West-Vlaanderen gericht inspelen op deze nood: met het Health Care Accelerator project willen de projectpartners een beproefd concept ontwikkelen dat toelaat dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen.

Een nieuw woon-zorgconcept moet toelaten om appartementen en woningen duurzaam en betaalbaar te renoveren.

Concreet betekent dit dat er een scenario zal worden ontwikkeld dat architecten, gemeentes, zorgverleners, enz. kunnen gebruiken als leidraad om appartementen en woningen op een duurzame manier te gaan renoveren binnen het budget van de eigenaar. Daarbij wordt ook gekeken om ook de lokale handelaar mee op te nemen in dit zorg-ecosysteem.
De handelaars worden in het project gestimuleerd om hun diensten open te stellen voor de noden van de ouderen. Zo wordt niet alleen een deel van de zorg weggenomen, het opent ook een duurzame markt. Zeker aan de kust kan dit een mooie buffer vormen tijdens de toeristisch kalme periodes en blijft het handelsweefsel op die manier leefbaar, het hele jaar door.

Meer info
Inge Taillieu
Coördinator Zorgeconomie
POM West-Vlaanderen
inge.taillieu@pomwvl.be

Partners van het Health Care Accelerator project

 

Over het Health Care Accelerator project

Het Europees project Health Care Accelerator maakt deel uit van de Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) West-Vlaanderen, binnen het EFRO Vlaanderen programma. De totale projectkost bedraagt 990.000 euro, waarvoor het partnerschap 396.000 euro Europese steun ontvangt via het EFRO Vlaanderen-programma. De Provincie West-Vlaanderen en haar ontwikkelingsmaatschappij, de POM West-Vlaanderen, dragen meer dan 500.000 euro bij in het project.