Drones

De dronessector is een sector in volle ontwikkeling en omvat een verscheidenheid aan technologieën (zowel lucht-, grond- als watergebonden) en een veelheid aan potentiële toepassingen en bijhorende economische opportuniteiten. Binnen de Provincie West-Vlaanderen wordt de nood vastgesteld om deze ontluikende sector op een gecoördineerde manier te ondersteunen en hiervoor binnen de provincie de gepaste kennis en faciliteiten te ontwikkelen met het oog op onderzoek, innovatie en business support. 

Op verschillende locaties binnen de provincie zijn hiertoe reeds Drone Hub initiatieven in ontwikkeling. De benodigde samenwerking tussen deze initiatieven zal worden vormgegeven via het samenwerkingsverband DronePort West-Vlaanderen met de POM als coördinator en beoogt uitdrukkelijke Vlaams brede en internationale positionering.

Contact