Studies

Innovatie bij KMO's (bron: ISE-project - januari 2020)

Een van de doelstellingen van het Innovation Sector Exchange (ISE)-project was om KMO’s uit de 2 zeeën-regio het belang van innovatie bij te brengen. Voor bedrijven is het namelijk cruciaal om met nieuwe producten of diensten een plaats in de markt te veroveren of te behouden. Om het innovatieproces in kaart te brengen en de juiste technieken te hanteren, bestaan er verschillende opties. Die brengen we in deze studie in kaart. U kunt deze studie downloaden via de link onderaan deze pagina.
 
  

Deze studie werd geschreven met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Onze andere studies, per cluster, vindt u via de menu aan de linkerkant.

Bijlage