Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

De zorgeconomie omvat alle economische activiteiten die direct of indirect een aanbod ontwikkelen om aan de zorgvraag van patiënten of hulpbehoevenden te voldoen. In deze definitie omvat de zorgeconomie meer dan alleen preventie, gezondheidszorg en zorgverlening. Ook bedrijven die een substantieel deel van hun omzet realiseren als toeleverancier van de zorgsector maken deel uit van deze economie.

De zorgeconomie staat voor enkele uitdagingen

West-Vlaanderen wordt als eerste provincie geconfronteerd met de diverse uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt: niet alleen de ‘geboren en getogen’ inwoners van de kustgemeenten worden ouder, er komen ook steeds meer ouderen uit andere regio’s wonen. Tegelijk wordt de beroepsactieve bevolking in de provincie West-Vlaanderen kleiner.

Terwijl de zorgvraag kwantitatief duidelijk toeneemt, neemt ook de vraag naar kwalitatieve zorg toe. De zorgvragers van morgen nemen steeds meer de regie zelf in handen en vragen zorg die aangepast is aan hun wensen en behoeften.

Uitdagingen omzetten in opportuniteiten

West-Vlaanderen zal een pioniersrol moeten spelen om de uitdagingen van de vergrijzing aan te gaan. 

Nieuwe ideeën rond de zorgverlening van morgen – al dan niet gegroeid vanuit de social profit – moeten kunnen groeien. Het lokaal verankerde KMO weefsel, traditioneel zeer sterk aanwezig in West-Vlaanderen, heeft de capaciteit om flexibel in te spelen op deze nieuwe noden en trends.

  • Via slimme specialisaties moeten de West-Vlaamse bedrijven zoeken naar werkbare oplossingen voor de zorgvragen die zich stellen.
  • Door samen oplossingen te zoeken voor de zorgvraag van morgen, ontstaan samenwerkingen met profit en social profit, die economische én maatschappelijke meerwaarde creëren.

Contact