Vlaams Zeewierplatform

Het zeewierplatform heeft als doel om korte-keten zeewier(producten) in Vlaanderen te realiseren op korte termijn, vanuit een cross-sectoraal initiatief van de Fabrieken voor de Toekomst.

Het platform verenigt alle Vlaamse actoren binnen de volledige waardenketen van zeewier om:

 1. op een gecoördineerde manier barrières omtrent de kweek, verwerking en vermarkting van zeewier aan te pakken
 2. cross-sectorale en publiek-private samenwerkingsverbanden te faciliteren
 3. het industrieel en KMO-weefsel te informeren over het potentieel van lokaal zeewier

Bekijk de interventielogica, met de doelstellingen en de acties van het zeewierplatform, in de bijlage onderaan.

Contact 

Voor meer informatie over het zeewierplatform kunt u terecht bij:

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van interessante projecten, nieuws, evenementen en bijlages over de mogelijkheden van de lokale kweek en verwerking van zeewier in Vlaanderen.

Projecten

 • MACROFUELS: productie van geavanceerde biobrandstoffen uit zeewier, nl. ethanol, butanol, furanics, en biogas. Opbrengst naar 25 kg/m², bereiken 90% metabolisatie van suikers, opschalen van thermochemische conversie van suikers naar brandstoffen, techno-economische en duurzaamheidsanalyse (2016-2019, Horizon2020).
 • SEAREFINERY: ontwikkeling eco-vriendelijke chemische en enzymatische verwerkingstechnieken voor de extractie en opzuivering van hoogwaardige componenten, zoals antioxidanten, antimicrobiële componenten, en hydrocolloïden uit gekweekt zeewier (2016-2018, ERA-MBT).
 • SeaConomy: wegwerken van interne en externe barrières voor de kweek, verwerking en vermarkting van zeewier in Vlaanderen (MIP-project, 01/10/2016-30/03/2018).
 • Aqua Value: in kaart brengen van state-of-the-art geïntegreerde aquacultuur, waardeketenanalyse en vermarktingspotentieel, identificatie en kwantificatie van het innovatiepotentieel en identificatie van 2-4 pilootprojecten (2014-2015).
 • At-Sea: ontwikkeling van geavanceerde textiele substraten om kweek van aquatische biomassa op open zee te faciliteren (2012-2015, FP7).
 • EnAlgae: ontwikkeling van duurzame technologieën voor de productie van micro-en macro-algen, bioenergie en mitigatie van broeikasgassen, gaande van pilootprojecten tot marktrijpe producten en diensten (2011-2015, Interreg NWE).
 • Value@Sea: demonstratieproject in de Westdiep van een geïntegreerde zeeboerderij (7ha) voor de gecombineerde kweek van oesters, sint-jacobsschelpen en zeewier (2017-2019, EFMZ).
 • NEPTUNA: In dit project wordt een enzyme-gebaseerde extractietechniek toegepast op algen om daarna de algen te screenen op de aanwezigheid van anti-oxidanten en antimicrobiële activiteit (2016-2018).
 • MacroCascade : Het doel van dit project is om de cascade van mariene macro-algen bioraffinage te verzilveren. Dit productieplatform omvat de hele technologische keten voor de verwerking van duurzaam gekweekte macro-algen tot hoogwaardige producten met toegevoegde waarde (2016-2020).
 • BioSea: De doelstelling van dit project is de ontwikkeling en validatie van innovatieve upstream- en downstreamprocessen voor de teelt van micro- en macroalgen en de extractie van hoogwaardige componenten (2017-2020).
 • MAB4: Kweek van zeewier op grote schaal en het gebruik van zeewier voor cosmetica en voeding (2016-2020).

Nieuws

Evenementen

>> Toekomstige events

>> Voorbije events

Bijlage