Vlaams Zeewierplatform

Het zeewierplatform is een cross-sectoraal initiatief van de Fabrieken van de Toekomst en heeft als doel om korte-keten zeewier(producten) in Vlaanderen te realiseren op korte termijn. Daartoe verenigt het platform alle Vlaamse actoren over de volledige waardenketen van zeewier, zodat op een efficiënte en gecoördineerde manier barrières m.b.t. de kweek, verwerking en vermarkting van zeewier aangepakt kunnen worden, cross-sectorale en publiek-private samenwerkingsverbanden gefaciliteerd worden en informatie m.b.t. het potentieel van lokaal zeewier doorstroomt naar het industrieel en KMO-weefsel. Bekijk de interventielogica, met doelstellingen en acties van het zeewierplatform, in de bijlage onderaan.

>> Actief meebouwen?

We werken aan een databank om alle stakeholders in Vlaanderen in kaart te brengen. Met dit netwerk wensen we de zeewiereconomie op gang brengen. Samenwerking is het sleutelwoord!

Door te registreren bij het zeewierplatform kunt u genieten van volgende voordelen:

  • U wordt opgenomen in het netwerk;
  • U kan gebruik maken van dit forum om te communiceren;
  • U krijgt gemakkelijk toegang tot kennis, ondersteuning en diensten;

>> Meer info

Algemene informatie over het zeewierplatform is te bekomen bij volgende personen:

Bekijk ook zeker onderstaande bijlages voor meer informatie over de mogelijkheden van lokale kweek en verwerking van zeewier in Vlaanderen.

>> Projecten

>> Nieuws

>> Evenementen

Bijlage