SeaConomy

SeaConomy (MIP valorisatie-project, 1/10/2016-30/03/2018)

Zin om zelf te experimenteren met zeewier? Vraag gratis een staal gedroogd zeewier aan.

Het SEACONOMY project brengt voor de eerste keer een multidisciplinair consortium van bedrijven, sectororganisaties en overheidsinstanties samen om het potentieel van de Vlaamse zeewier economie te ontluiken en de vicieuze cirkel van barrières te doorbreken. Het project heeft drie doelstellingen:

 • de economische haalbaarheid van de lokale kweek voor de niche markt bekijken;
 • de duurzaamheid van de waardeketen bepalen;
 • met een breed-gedragen visie, onderbouwd met economische en ecologische argumenten de belangrijkste externe barrières aankaarten.

Het project ging van start op 1 oktober 2016 en loopt tot maart 2018. De projectleider is Benny Pycke (Sioen Industries), tel. 051/741516; E: benny.pycke@sioen.be.

De partners in dit project zijn:

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform (MIP) van i-Cleantech Vlaanderen.

Vlaams zeewier: welke nieuwe kansen biedt dit?

Op heden gebruiken sommige bedrijven reeds zeewier, maar op kleine schaal en met zeewier afkomstig van wilde oogsten uit het buitenland. Lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier via de korte keten daarentegen biedt enorme mogelijkheden voor het Vlaams milieu en de markt. Het lokaal kweken van zeewier biedt, naast lokale tewerkstelling en meerwaarde productie, vele voordelen die nu grotendeels niet aangeboden worden op de markt:

 • verse zeewieren (i.p.v. gedroogd of ingevroren wieren)
 • hoog kwalitatieve zeewieren (i.p.v. gemengde, onzuivere aanvoer)
 • kleinere, hoogwaardige niche-soorten (i.p.v. grote, snelgroeiende bruinwieren)
 • stabiele, duurzame aanvoer (i.p.v. toenemende druk op wilde zeewierpopulaties en verplicht tijdelijk sluiten van de oogstgebieden)
 • producten met een positief effect op het milieu

De lokale kweek van zeewieren zal toelaten om nieuwe producten te introduceren in Vlaanderen die vaak nog niet bekend zijn bij de consument of die vandaag te duur zijn omdat de zeewierkweek nog niet wijd verspreid is. Helaas ondervinden bedrijven een groot aantal barrières om zeewier te kweken, verwerken, en vermarkten in Vlaanderen. Mogelijke afnemers wachten op lokale producenten, mogelijke producenten op stabiele afzetmarkten en beschikbare kweekgebieden. Het is enkel door de waardeketen als geheel te mobiliseren dat alle barrières opgelost zullen kunnen worden en dat deze nieuwe duurzame economische activiteit zich zal vestigen in Vlaanderen.

Wat zijn de ambities van SeaConomy?

SeaConomy wil deze Vlaamse call-to-action vanuit de bedrijfswereld beantwoorden. Het project heeft drie grote doelstellingen:

 1. Bepalen van de economische haalbaarheid van de zeewier economie;
 2. Bepalen van de duurzaamheidsbijdrage van de zeewier economie;
 3. Aanpakken van wetgeving, markttoegang, publiek en politiek draagvlak.

Het project heeft de ambitie om een Vlaamse zeewierindustrie concreet in kaart te brengen. Specifieke vragen die beantwoord zullen worden zijn:

 • Welke soorten worden gevraagd en mogen gekweekt worden? Welke volumes zijn gewenst?
 • Welke kweekoppervlaktes zijn nodig en welke zones zijn geschikt? Welke zones op zee zijn mogelijk beschikbaar?
 • Is kweek haalbaar langs de kust of in de offshore windmolenparken?
 • Welke vorm van zeewier is gewenst?
 • Welke technologieën zijn meest geschikt voor kweek, voorbehandeling, en verwerking?
 • Welke afzetmarkten kunnen worden aangesproken?
 • Hoe kan zeewierkweek verder verduurzamen?
 • Hoe groot zal de meerwaarde van lokale productie zijn?
 • Wat is een mogelijke impact op de tewerkstelling en welke investeringen zijn nodig?

Met een concrete visie op mogelijke economische, maatschappelijke en ecologische impact zal het project ook externe barrières zoals perceptie van de consument, politiek en publiek draagvlak, en wetgeving over mogelijke toepassingen en kweeklocaties trachten aan te pakken via onderzoek en aanbevelingen voor wetswijzigingen zodat de zeewier-economie in Vlaanderen kan ontwikkelen.

Graag participeren?

Dat kan door uw interesse kenbaar te maken. Hiervoor vragen we 2 minuten van uw tijd om onze enquête in te vullen. We bekijken daarna de mogelijkheden om u te betrekken in het SeaConomy-traject en komen eventueel langs voor een gesprek.

U kunt zelf experimenteren met zeewier. Hiervoor kunt u - gratis - gedroogd zeewier bestellen. Als tegenprestatie vernemen we graag waarvoor u het zeewier wilt gebruiken en wat uw ervaringen en bevindingen zijn.

Evenementen

2017 | 28 september: Samen groeien, VliZ Oostende. Hier vindt u de presentaties en enkele sfeerbeelden

2017 | 23 februari: Kick-off SeaConomy (13u00-17u00), Roeselare. Hier vindt u de presentaties en enkele sfeerbeelden van de kick off.  

2016 | 24 november: Cleantechfestival: SeaConomy veroverde een 2de plaats in de cleantech battle.

Publicaties

Foto's