Quick Wins

Uw innovatief idee is goud waard!

Aan het broeden op een vernieuwend project?
Samen met één of meerdere andere bedrijven?
En op zoek naar bijkomende financiële steun?

Dan zijn de 'Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst' iets voor u!

Met het oog op innovatie, stimuleert de POM West-Vlaanderen via de Fabrieken voor de Toekomst
samenwerking tussen bedrijven. Met deze oproep “Quick Wins FvT” zullen we een aantal
kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten ondersteunen. 

Ons aanbod: 135.000 euro om 8 pilootprojecten te realiseren.

Lees hieronder de voorwaarden en dien uw voorstel in!

Belangrijkste voorwaarden:

  • Het project situeert zich binnen één of meerdere van volgende sectoren:

- Nieuwe Materialen
- Voeding
- Blue Energy
- Machinebouw/Mechatronica

  • Het resultaat van het project, onder de vorm van een proefopstelling, pilootinstallatie of prototype, is haalbaar op korte termijn (max. 1 jaar).
  • Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen minimum twee onderling onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 KMO en minstens 1 in West-Vlaanderen gevestigd.
  • Maximaal steunbedrag van 50%.

Timing

Projectaanvragen dienen ingediend te worden bij de POM West-Vlaanderen tegen uiterlijk 21 februari 2018. 

Bijlage

Contact