Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

Het zwaartepunt van de cluster blue energy , waarbij gefocust wordt op wind-, golf en getijdenenergie, is te situeren aan de kust en in de regio Oostende in het bijzonder.

Via een partnerschap van alle relevante spelers, zowel op lokaal, op provinciaal als op Vlaams niveau, wordt ingezet op de strategische pijlers die onze KMO’s ondersteunen in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling:

  • Branding Het creëren van draagvlak en verzorgen van promotie door het organiseren van gerichte campagnes en events, alsook door de uitbouw van Greenbridge als de vitrine van de blue energy activiteiten.
  •  Infrastructurele) randvoorwaarden De strategische uitbouw van infrastructuur en logistieke voorzieningen die zowel tegemoet komen aan de noden van de ondernemingen, het onderwijs, als het onderzoek. Greenbridge en het Ondernemerscentrum Oostende vormen hier het vertrekpunt.
  • KMO-dienstverlening en –netwerking Samenwerkingen met andere ondernemers en kennisinstelingen zijn noodzakelijk. Samen met FMC, Voka en Unizo wordt het noodzakelijke netwerk uitgebouwd en worden lokale bedrijven geïnformeerd en begeleid om toegang te vinden tot de nieuwe markt van de blue energy.
  • Onderzoek Uitbouw van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek , op maat van de sector en met een belangrijke rol voor de lokale kennisinstellingen zoals Kulab en UGent. Hierbij wordt ernaar gestreefd om op termijn in Oostende een onderzoekshub uit te bouwen.
  • Opleiding Via de Academie voor de Toekomst, een overkoepelend initiatief van verschillende opleidingsverstrekkers, werd het opleidingsaanbod in kaart gebracht. Ism Syntra West, en in overleg met de sector, zal dit verder uitgebouwd worden. Dergelijk aanbod is essentieel om lokaal vacatures in te kunnen vullen, aangezien de sector van de windenergie heel specifieke opleidingen vereist op het vlak van techniek en vooral ook veiligheid.

Bijlage